Divulgación

Nesta sección dámosvos a posibilidade de publicar calquer traballo, artigo ou investigación que teñades sobre a música, cultura ou instrumentos galegos. A nósa intención é que se convirta nun espacio de referencia e consulta para o encontro e divulgación de todolos estudos relacionados con estes temas.

Se queredes participar só tedes que envialo por mail ó enderezo divulgacion@xarabal.org explicando brevemente de qué trata e acompañandoo dos teus datos persoais.