Aviso legal

Conforme ao establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro de Regulamento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, e na Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, conforme ao establecido na lexislación vixente os datos recollidos nesta web trataranse nun ficheiro debidamente inscrito responsabilidade da ASOCIACIÓN CULTURAL XARABAL con CIF G36884864, que os tratará coa finalidade de ofrecer a información e os servicios solicitados así como enviar as comunicacións sobre actividades da asociación e que en ningún caso serán cedidos a terceiros.

Calquer usuario poderá exercer os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición por correo electrónico a info@xarabal.org, ou mediante carta ordinaria á ASOCIACIÓN CULTURAL XARABAL domiciliada na R/ Romil 12, 1ºC, 36202 VIGO.